DK-51 Obwodnica Spręcowa

Geodezyjna obsługa budowy obwodnicy miejscowości Spręcowo w ciągu DK-51 oraz rozbudowa DK-51 na odcinku Spręcowo-Barcikowo

  • Pomiar powykonawczy Obwodnicy miejscowości Spręcowo w ciągu DK-51 oraz DK-51 na odcinku Spręcowo-Barcikowo
  • Wznowienie oraz stabilizacja pasa drogowego Obwodnicy miejscowości Spręcowo w ciągu DK-51 oraz DK-51 na odcinku Spręcowo-Barcikowo
  • Obsługa geodezyjna budowy Obwodnicy miejscowości Spręcowo w ciągu DK-51 oraz przebudowy DK-51 na odcinku Spręcowo-Barcikowo