Realizacje firmy Geo-Soft

 

Prace wykonywane w roku 2014:

 • Pomiar powykonawczy DW503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko-Pogrodzie ( od km7+530 do km – 12+000)
 • Geodezyjna obsługa przebudowy DW -503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko-Pogrodzie

Prace wykonywane w roku 2013:

 • Geodezyjna obsługa przebudowy DW 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko-Pogrodzie

 

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Prace wykonywane w roku 2013:

   • Obsługa geodezyjna budowy DK-16 na odcinku Biskupiec Borki Wielkie

Prace wykonywane w roku 2012:

   • Obsługa geodezyjna budowy DK-16 na odcinku Biskupiec Borki Wielkie

Prace wykonywane w roku 2011:

   • Obsługa geodezyjna budowy DK-16 na odcinku Biskupiec Borki Wielkie
   • Zaprojektowanie oraz uzupełnienie osnowy geodezyjnej III klasy na terenie powiatu miasta Olsztyn
   • Obsługa geodezyjna Budowy Autostrady A2 na odcinku Stryków-Konotopa

Prace wykonywane w roku 2010:

   • Obsługa geodezyjna Budowy Autostrady A2 na odcinku Stryków-Konotopa
   • Inwentaryzacja osnowy I,II,III klasy na terenie powiatu miasta Olsztyn
   • Pomiar powykonawczy DK-16 na odcinku Kojtryny- Biskupiec
   • Wznowienie oraz stabilizacja pasa drogowego DK-16 na odcinku Kojtryny- Biskupiec
   • Obsługa geodezyjna budowy DK-16 na odcinku Kojtryny-Biskupiec

Prace wykonywane w roku 2009:

   • Obsługa geodezyjna budowy DK-16 na odcinku Kojtryny-Biskupiec
   • Pomiar torów pod regulację trasa Warszawa-Skierniewice

 

Prace wykonywane w roku 2008:

   • Pomiar powykonawczy Obwodnicy miejscowości Spręcowo w ciągu DK-51 oraz DK-51 na odcinku Spręcowo-Barcikowo
   • Wznowienie oraz stabilizacja pasa drogowego Obwodnicy miejscowości Spręcowo w ciągu DK-51 oraz DK-51 na odcinku Spręcowo-Barcikowo
   • Obsługa geodezyjna budowy Obwodnicy miejscowości Spręcowo w ciągu DK-51 oraz przebudowy DK-51 na odcinku Spręcowo-Barcikowo

Prace wykonywane w roku 2007:

   • Obsługa geodezyjna budowy Obwodnicy miejscowości Spręcowo w ciągu DK-51 oraz przebudowy DK-51 na odcinku Spręcowo-Barcikowo

Prace wykonywane w roku 2006:

   • Obsługa geodezyjna budowy podczas realizowania projektu rozbudowy hal produkcyjnych oraz centrum logistycznego dla Michelin Polska S.A
   • Aktualizacja mapy zasadniczej na odcinku Rutki Nowe-Augustów w ciągu DK-16

Prace wykonywane w roku 2005:

   • Obsługa geodezyjna budowy podczas realizowania projektu rozbudowy hal produkcyjnych – obiekt OLS2 dla Michelin Polska S.A