Geodeta – Geo-soft Olsztyn, Nidzica, Ostróda, Szczytno, Działdowo

Doświadczony geodeta z firmy Geo-soft świadczy szerokie usługi geodezyjne na obszarze miasta Olsztyn, Olsztynka, Nidzicy, Działdowa, Szczytna, Ostródy i innych natomiast przy zleceniach z dłuższym terminem i o większej skali świadczone są na terenie całego kraju. Na rynku firma istnieje już od 2005 roku i cieszy się zaufaniem wszystkich klientów. Dzięki zebranemu doświadczeniu i zyskanej wiedzy firma wykazuje się profesjonalizmem realizacji projektów na najwyższym poziomie. Doświadczony geodeta posiadający wieloletnie doświadczenie i ogromne zasoby wiedzy zapewni Państwu kompleksową i fachową pomoc przy m.in tworzeniu map geodezyjnych czy wytyczaniu gruntów. Oferta firmy skierowana jest do klienta indywidualnego jak także firm budowlanych czy inwestycji publicznych np. inwestycje drogowe.

Profesjonalne usługi geodezyjne – geodeta Geo-soft Olsztyn

Firma Geo-soft oferuje bogate usługi geodezyjne, które świadczy na wysokim i zadawalającym poziomie. Wszystko dzięki doświadczonym pracownicom i wiedzy, którą posiadają. Geo-soft oferuje tworzenie map w celach projektowych, jest to nic innego jak opracowanie geodezyjno-kartograficzne, które obejmuje zestawienie dokumentacji geodezyjnej potrzebnej do wykonania projektu budynku. Mapy same w sobie potrzebne są do zrealizowania wszelkich inwestycji, które wymagają odpowiedniego zezwolenia na budowę np. dom. Mapa do celów projektowych powinna być swoistą kopią istniejącej już mapy zasadniczej złożonej wcześniej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Nowa mapa, oprócz elementów zawartych w mapie zasadniczej, powinna zawierać opracowanie geodezyjnej linii danego terenu, usytuowanie zieleni oraz innych obiektów na terenie. Następną usługą jest wytyczanie obiektów budowlanych czyli czynności geodezyjne, które wykonuje geodeta z odpowiednimi uprawnieniami. Fizyczne zaznacza punkty na terenie/działce będące założeniami projektu budowlanego. Oprócz tego geodeta firmy Geo-soft zajmuje się wytyczaniem granic na gruncie, pomiarami powykonawczymi i inwentaryzacyjnymi oraz obsługą budownictwa drogowego jak i kubaturowego. Wszystkie te czynności wykonywane są zgodnie z istniejącymi i obowiązującymi przepisami i normami. Sporządzana jest również całościowa dokumentacja geodezyjna, przy której geodeta wykazuje się należytą starannością a dodatkowo oferuje pomoc w kompletowaniu potrzebnych świadczeń i pism.
Firma Geo-soft swój sukces zawdzięcza ciężkiej pracy oraz wdrożeniu technik pomiarowych jak również metod pozycjonowania, wykorzystując system satelitarny GNSS (GPS/GLONAS). To wszystko przyczynia się do efektywnego rezultatu czynności geodezyjnych. Niemniej jednak duże znaczenie w geodezji ma również sprzęt używany przez firmę, który daje pomiary wysokiej jakość i cechuje się potrzebnym oprogramowaniem do przetwarzania i opracowania danych. Dzięki połączeniu doświadczenia, wiedzy i narzędzi otrzymujemy zadowalające i sukcesywne rezultaty.
Współpraca zaczyna się od dokładnego poznania potrzeb i wymagań naszego klienta a co za tym idzie pozwala nam to indywidualnie podejść do pracy i wycenić zakres planowanych czynności.

OFERTA

Mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych

Podziały nieruchomości

Tyczenie obiektów budowlanych

MAPA DOJAZDU