Podstawowe prace geodezyjne w Olsztynie i okolicach

 • mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic
 • tyczenie obiektów budowlanych na gruncie
 • pomiary powierzchni oraz kubatur lokali

Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych

 • stała obsługa geodezyjna na potrzeby budownictwa
 • przygotowanie projektu pod kątem wytyczenia w terenie
 • kontrola poprawności założeń projektowych
 • bieżące pomiary realizacyjne
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • pomiary objętości hałd
 • pomiary przemieszczeń
 • pomiary osiadania budynków
 • pomiary odkształceń konstrukcji stalowych
 • mapy z inwentaryzacji powykonawczych

Usługi świadczone dla biur projektowych:

 • mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • przekroje
 • pomiary elewacji
 • pomiary dla celów inwentaryzacji architektonicznych